Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө батлуулах Бүрдүүлэх баримт бичиг: Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хүсэлт Урьд оны байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөөний тайлан Газар, ус ашиглах гэрээ, төлбөр төлсөн баримт Урьд оны ашиглалтын болон хайгуулын ажлын явцад эвдэрсэн газрын биол?...
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ” ЖУРМЫН ЗАГВАР 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, сумдын ЗДТГ, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын /цаашид “агентлаг” гэх/ үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ