Амьтан ургамлын гэрчилгээ, түүхий эдийн импортын мэдэгдэл болон экспортын гэрчилгээ олгох Амьтан ургамлын гэрчилгээ, түүхий эдийн импортын мэдэгдэл болон экспортын гэрчилгээ олгох Бүрдүүлэх баримт бичиг: Тухайн орны гэрчилгээ Лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан тухай дүгнэлт Өргөдөл Хоёр улсын гэрээ 1 сарын хугацаатай олгоно....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ