нээлттэй ажлын байр

Ажлын байрууд
2017.10.20    
Сул орон тоо тоо Тавигдах шаардлага
1 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /хилд байнгын/ 2 Эрүүл ахуй, халдвар судлаач их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд мэргэжилтэй, мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх, төрийн албан мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх
2 Мэдээлэл холбооны  хяналтын улсын байцаагч /төвд/ 1 Мэдээлэл холбооны инженер, IT инженер мэргэжилтэй, мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх, төрийн албан мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх 
3 Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч /хилд байнгын/ 1 Эм зүйч мэргэжилтэй, мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх, төрийн албан мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх  
  Нийт 4  

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ