Дэд станцын найдвартай, хэвийн ажиллагааг хангуулах хяналт шалгалт хийгдлээ

220/110/35 кВ-ийн Оюутолгой дэд станц, 110/35/10 кВ-ын Тавантолгой дэд станцуудад тоноглолын хазайлт, порталын суурийн суултад хэмжилт, ашиглалтын үеийн бэлэн байдалд Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Эрчим хүчний тухай, Барилгын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, Журам, БНбД, стандартын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийлээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ