ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 01 АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АМХГ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

2019 оны 10 сарын 10 1153

МУ-ын ерөнхий сайдын 01 дугаартай албан даалгавар түүний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр гарсан аймгийн Засаг даргын 987 тоот захирамж, МХЕГ-ын даргын баталсан 01/76 тоот удирдамжийн дагуу Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт нүүрс угааж баяжуулах болон коксын үйлдвэр, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглаж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудад болон Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 16/171 удирдамжийн дагуу гаалийн хяналтын талбай, Таван толгой – Гашуунсухайт чиглэлийн автозам дагуух шатхуун түгээх станцууд, тээврийн компаниуд, нийтийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнсний худалдааны газруудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ