Хяналт шалгалтын мэдээлэл

2019 оны 3 сарын 22 170

Эрүүл мэнд, боловсрол, эрүүл ахуй, хүнс, мал эмнэлэг, барилга, эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр 2019 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ, тандалт судалгаа, урьдчилан сэргийлэх хяналтыг Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Гурвантэс, Сэврэй сумын холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулан хийж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ