Хяналт шалгалт

2019 оны 3 сарын 22 184

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 16/54 тоот хяналт шалгалт хийх тухай, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/126 тоот Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай, 01/128 тоот Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниудын жолооч нарын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум дахь салбар болон тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгч, гэрээгээр ажиллаж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд Байгаль орчин, геологи, уул уурхай, газрын харилцаа, геодези зураг зүй, хөдөлмөр, хэмжилзүй, авто тээвэр, цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт болон урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ