СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

2018 оны 10 сарын 3 451

"ТӨРИЙН ХЯНАЛТ-ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ" сарын аян

2018 оны 9 сарын 10 503

"ТӨРИЙН ХЯНАЛТ-ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ" сарын аян зарлагдлаа....
Соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд

2018 оны 7 сарын 25 597

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас ил задгай цахилгааны утас, унаж болзошгүй шон, тулгуур, хаалт, түгжээгүй шит самбар гэх мэт гарч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлсэн анхааруулах хуудас хийж иргэдийг аливаа гэмтэл ослоос урьдчилсан сэргийлэх иргэний ү?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ