Харилцах хаяг

88772871

70532624

info@inspection.gov.mn

um.inspection.gov.mn

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Нутгийн удирдлагын ордон

Санал, өргөдөл, гомдол

Түр засвартай Нээлттэй утас: 1800-1286